21/11/2016

Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon

Jordi Craven-Bartle Lamote de Grignon, Professor de solfeig i cant coral, director de la Coral del Col·legi de Metges i de l'Hospital de Sant Pau. Doctor en medicina