22/11/2016

Jep Alcalde i Baraldés

Jep Alcalde i Baraldés, Advocat. Afectat d’esclerosi múltiple