31/01/2017

Simón Batlle i Blanco

222 Sopar Hora Europea: «La felicitat, malgrat tanta infelicitat»
Ponència: Simón Batlle i Blanco. Enginyer de camins, canals i ports