La Comunicació no verbal - Professor Sebastià Serrano - 2 de 2

| 776 visualitzacions

LA COMUNICACIÓ NO VERBAL
Obrir-nos als altres és la millor «inversió»

Seminari a càrrec del professor Sebastià Serrano, lingüista i comunicador.

Els sentits dialoguen com la paraula, sovint són una porta evident de les emocions.
La relació humana és un diàleg en què la intel·ligència i les emocions regeixen la comunicació.
Els gestos, les mirades, les actituds... són capaços de comunicar i commoure els interlocutors.
Els sentits són educables. Són necessaris per aconseguir una convivència més gratificant,
i així poder aconseguir una millor comunicació entre els humans.