El secret de l'Autoestima- Antoni Bolinches

| 497 visualitzacions

EL SECRET DE L’AUTOESTIMA
Una nova teoria de la seguretat personal
Seminari a càrrec del psicòleg Antoni Bolinches

Gestionar l’autoestima no és fàcil. Els estats d’ànim, tan variables, condicionen el valor personal de la pròpia existència.
Una autoestima negativa condueix al fracàs i a fugir del rol que s’ha de desenvolupar. El mateix passa amb una autoestima irreal que condueix a actituds exalçades i fantasioses.
El professor Bolinches farà unes propostes que anomena
“el secret de l’autoestima” per tal d’ajudar a centrar-la des
de l’endinsar-se a la realitat de l’existència, amb el màxim d’objectivitat per fer un repàs de les diferents etapes
de la vida per assolir una seguretat i ser feliç.