Assistents al Seminari
Manuel Reyes Mate Rupérez
Francesc-Marc Álvaro Vidal_0047
Eugeni Bregolat Obiols
4ta. Sessió
Xavier Badia Cardús
Temps de debat
Carlos Martínez Shaw_0061
Carlos Martínez Shaw
Assistents a les Jornades
Xavier Melloni Ribas
Maria Viñas Pich
Manuel Reyes Mate Rupérez
Begoña Roman Maestre
Gabriel Cardona Escanero
Gabriel Cardona Escanero
Joan Rigol Roig
Eduard Vinyamata Camp
Manuel Reyes Mate Rupérez
Francesc-Marc Álvaro Vidal
Isabel Vidal Martínez
Francesc Torralba Rosselló
Xavier Melloni Ribas
Assistents al Seminari