22/11/2016

Presentació del Seminari

Jordi Cussó Porredón
President de la Fundació Carta de la Pau dirigida a l’ONU