22/11/2016

¿Existe una responsabilidad histórica?

Manuel Reyes Mate Rupérez
Professor d’Investigació de l’Institut de Filosofia del CSIC