22/11/2016

La transmissió de la historia com a responsabilitat moral

Begoña Roman Maestre
Professora d’ètica de la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona