Espai de Formació: «L'anhel de re-encontre en el camí del dol»

Espai de Formació a càrrec de Clara Gomis i Bofill
Doctora en Filosofia i Psicologia, professora a la Universitat Ramon Llull
i especialitzada en Cures Pal·liatives i Atenció al Dol

Iniciar un procés de dol després de la pèrdua d’una persona estimada
és com començar un viatge que ens portarà per nous territoris
i paisatges. Ja res és el mateix. Hem de caminar i transformar-nos.
El dol és un procés actiu, forjador d’actituds.

Assenyalarem algunes de les etapes del camí del dol i els reptes existencials que poden anar sorgint, i que demanen una resposta nostra, única i personal. Ens aturarem, en especial, en l’anhel de re-encontre
amb la persona estimada. I ens ajudarem del cinema per il·lustrar
–bellament– aquest itinerari vital.

  

Dimarts 2 d’abril del 2019
De
18 a 21 hores

Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral
Carrer Casp 34, pral. 2a, 1a porta
(prop de Plaça Urquinaona)