«És mitjançant les relaciones que aprenem a expressar i rebre amor, a perdonar, a ajudar i servir.»

Escrit el 03/07/2018
Àmbit Maria Corral

A través del tiempo. Brian Weiss