Ressenya Espai de Formació «La fortalesa humana vers les adversitats» – Gemma Cànovas

Dijous 17 de desembre l’Àmbit d’Investigació i Difusió Maria Corral va organitzar un nou Espai de Formació a càrrec de Gemma Cànovas i Sau, psicòloga clínica i psicoterapeuta, per tractar sobre el tema: «La fortalesa humana vers les adversitats.»

La directora de l’Àmbit Assumpta Sendra presentà el tema tractat i va ressaltar que en aquest moment, a causa de la pandèmia, tot s’ha alterat: la salut, el treball, l’economia, l’educació, l’estat emocional… Tot això ha generat pors, manca de seguretat, incertesa… Per tant, cal treballar algunes actituds humanes, com la fortalesa, la resiliència o reconèixer els límits.

La psicòloga Gemma Cànovas va descriure el context social en què hi hagut una caiguda de valors i de referents en una societat canviant a gran velocitat. Vivim en una societat de risc tal com deia el sociòleg Ulrich Beck i en una societat líquida, tal com deia el sociòleg i filòsof Zygmunt Bauman.

A vegades sorgeixen imprevistos i realitats no desitjades, la qual cosa provoca més ansietat i angoixa, però s’ha de tenir cura d’un mateix i vigilar l’estrès, ja que es pot cronificar. També va comentar que ara afavoreix compartir missatges de positivisme, ja que ajuda a enfocar la vida amb optimisme, però això pot comportar uns riscos, ja que la vida no és una línia recta i sovint patim tristesa, dol, pèrdues… Això fa que el nostre estat d’ànim variï, per això ens cal més fortalesa interna per tenir més recursos per fer-hi front i no negar les adversitats que se’ns presenten malgrat estar instal·lats en la incertesa.

Va explicar unes eines bàsiques que potencien l’autovaloració per poder percebre la realitat com se’ns presenta: la capacitat de resiliència per fer un repàs de la situació viscuda i fer front a les dificultats; els límits de la realitat posen a prova les frustracions, prendre perspectiva dels conflictes, tractant cada conflicte segons les necessitats; I com dosificar les energies, ja que som energia i cal dosificar-la. Aquest procés requereix aprendre a escoltar-nos.

També va parlar del sentit de l’existència, de l’autoconeixement i de com evolucionem. Cal comprendre els alts i baixos del propi estat anímic. Cal saber comunicar-nos i donar valor a les paraules que expressem.

Per acabar, va parlar sobre com potenciar la creativitat com a eina sanadora fonamental en èpoques marcades per les percepcions negatives de la realitat que envolta tant la persona com la societat. La creativitat la podem percebre des de la bellesa, l’estètica, l’art… A més, la creativitat també és terapèutica.

L’Espai de Formació va concloure amb un diàleg entre els participants i la formadora que va permetre aprofundir més sobre les diferents eines bàsiques que afavoreixen la fortalesa humana davant les adversitats.