Espai de Formació a càrrec de la professora Clara Gomis: «L’anhel de re-encontre en el camí del dol»

Iniciar un procés de dol després de la pèrdua d’una persona estimada

és com començar un viatge que ens portarà per nous territoris

i paisatges. Ja res és el mateix. Hem de caminar i transformar-nos.

El dol és un procés actiu, forjador d’actituds.

Assenyalarem algunes de les etapes del camí del dol i els reptes existencials que poden anar sorgint, i que demanen una resposta nostra, única i personal.

Ens aturarem, en especial, en l’anhel de re-encontre

amb la persona estimada. I ens ajudarem del cinema per il·lustrar

–bellament– aquest itinerari vital.