LA COMUNICACIÓ NO VERBAL
Obrir-nos als altres és la millor «inversió»

Seminari a càrrec de Sebastià Serrano
Professor, lingüista i comunicador

Els sentits dialoguen com la paraula, sovint són una porta evident de les emocions.

La relació humana és un diàleg en què
la intel·ligència i les emocions regeixen
la comunicació.

Els gestos, les mirades, les actituds...
són capaços de comunicar i commoure
els interlocutors.

Els sentits són educables. Són necessaris
per aconseguir una convivència més gratificant, i així poder aconseguir
una millor comunicació entre els humans.