Seminari "Patiment personal i reconeixement social"

Seminari a càrrec de Begoña Román, professora d'Ètica a la Facultat de Filosofia (UB) i presidenta del Comitè d'ètica de Serveis Socials de Catalunya.

Part del patiment humà s'explica pel tipus de societat que vivim, massa individualista i competitiva. Les esferes d'amos, justícia i solidaritat (Honneth) són recursos socials necessaris per l'autoconfiança, l'autorespecte i l'autoestima com a bases del benestar personal i social.