245 El perquè de les emocions i dels sentiments

245 El perquè de les emocions i dels sentiments

L’any 1956 apareix el concepte intel·ligència artificial, que avui és reconegut pels avenços de la computerització que és capaç de fer uns robots i un conjunt de mecanismes integrats per suplir el treball de l’ésser humà. Comporta un canvi de formes de treball en què la persona s’ha de retirar o ha

244 Una mirada a l’humanisme

244 Una mirada a l’humanisme

Per molts el significat de l’humanisme està de baixa i per altres és una forma de fer complementària. Actualment, en què la tecnificació és espectacular, protegim més la persona que treballa i la manera com treballa, i amb la qual cosa la feina física s’ha fet més suportable. Això és un pas fonament

243 Els ressentiments, obstacles per a la convivència

243 Els ressentiments, obstacles per a la convivència

El ressentiment és l’acció de ressentir-se. Sabem que el prefix re-implica duplicació o repetició, però en aquest cas té una connotació negativa. És ben cert que, quan el ressentiment s’instal·la dins la persona, es converteix en llavor d’odi i d’enfrontament amb els altres, amb el passat, amb el pr

242 Un món injustament desigual

242 Un món injustament desigual

Vivim temps convulsos i complicats. Sortim d’una pandèmia i hem entrat en un nou conflicte bèl·lic que ha acabat de posar el món potes enlaire. Escoltem vaticinis per als propers anys i tots són desanimadors: crisis, manca de recursos, inflació, atur, canvi climàtic, més despesa en armament i, per s

241 La realitat, ens interpel·la?

241 La realitat, ens interpel·la?

La proposta del Sopar vol qüestionar de quina manera s’utilitzen els cinc sentits per veure com ens interpel·la la realitat concreta que ens toca viure a través dels sentits, que permeten anar a l’essència de l’ésser. Això demana fer noves preguntes: Com percebem la realitat? Ens impliquem? Quin és

240 Com llegim la història?

240 Com llegim la història?

Com llegim la història?El darrer Sopar Hora Europea va tractar sobre les falses notícies que apareixen en els mitjans de comunicació per esbrinar què hi ha de falsedat i de veracitat, i per copsar els perjudicis que produeixen les falsedats i com detectar-les. Quan llegim la història fem referència

239 Sopar Hora Europea: Fake news i la Postveritat

239 Sopar Hora Europea: Fake news i la Postveritat

Un dels reptes tecnològics del segle XXI és lluitar contra les fake news, és a dir, les notícies falses, per poder identificar-les, evitar la seva reproducció i poder desmentir-les. Alguns autors consideren que és com una mena d’epidèmia que demana trobar mecanismes per cercar la veracitat.Les notíc

238 Sopar Hora Europea: «Fake news i la Postveritat»

238 Sopar Hora Europea: «Fake news i la Postveritat»

Un dels reptes tecnològics del segle xxi és lluitar contra les fake news, les notícies falses, per poder identificar-les, evitar la seva reproducció i desmentir-les. Alguns autors consideren que és com una epidèmia que demana trobar mecanismes per la cerca de la veritat.Fake news és un fenomen globa

Els ponents del 237 Sopar Hora Europea han dit…

Els ponents del 237 Sopar Hora Europea han dit…

Neus Calleja: «Els nostres pensaments influeixen en la nostra conducta, però també com les nostres conductes influeixen en els nostres pensaments. En canvi, les emocions, segurament van per lliure. L’emoció té una part genètica important, ja des de ben petits mostrem diverses emocions i cada persona

237 Sopar Hora Europea: «Com es poden gestionar les emocions?»

237 Sopar Hora Europea: «Com es poden gestionar les emocions?»

En aquest Sopar ens qüestionem com gestionem les emocions vinculades amb els sentiments. En els sentiments hi intervenen diversos elements i la gestió és més complexa, ja que segueixen dues vies neuronals diferents i complementàries. Les emocions tenen una característica psicològica, possiblement un

Els ponents del 236 Sopar Hora Europea han dit…

Els ponents del 236 Sopar Hora Europea han dit…

Tomàs Molina: «El canvi climàtic no es podrà evitar però sí que ens hi podrem adaptar i limitar-lo el màxim possible. Per poder mantenir el Planeta cal ser i fer el millor possible, semblant a com es té cura del cos humà. I ser una societat educada i responsable.»Juan David Escorcia: «Si no dissenye

236 Sopar Hora Europea: «La salut del nostre planeta»

236 Sopar Hora Europea: «La salut del nostre planeta»

En els darrers decennis de la història de la humanitat s’ha despertat la consciència ecològica: cal conservar el planeta. De la mateixa manera que tenim cura de la vida del cos, per primera vegada tenim constància que la salut del nostre planeta podria estar en perill. Fins fa relativament poc, l’ac

235 Sopar Hora Europea «Creativitat i fidelitat»

235 Sopar Hora Europea «Creativitat i fidelitat»

La capacitat creativa és necessària per al desenvolupament de la persona i de la societat. Aquesta expressió s’utilitza molt en el món de l’art: escultura, pintura, música, literatura, etc. i en altres realitats, però, té un perquè i un com? La resposta és fàcil: senzillament ajuda a créixer. Cal fe

234 Sopar Hora Europea: «Preparar persones per millorar la societat»

234 Sopar Hora Europea: «Preparar persones per millorar la societat»

Un dels pilars essencials per la maduresa de la persona és l’educació en totes les etapes de la vida, ja que d’alguna manera tots en som responsables: la societat, la família, els grups socials, l’escola, l’ensenyament superior,etc. Tots som «educadors» perquè, a la vegada, eduquem i estem sent educ

232 Sopar Hora Europea: «Avenços en el coneixement del cervell humà»

232 Sopar Hora Europea: «Avenços en el coneixement del cervell humà»

El cervell humà és un òrgan meravellós i encara poc conegut, de gran complexitat que organitza la vida humana. És capaç de regir actes, sentiments, emocions, prendre decisions… i d’exercir la racionalitat, entre d’altres, per tal que l’ésser humà pugui relacionar-se amb els altres i aportar uns elem

231 Sopar Hora Europea «Per què i com ens comuniquem?»

231 Sopar Hora Europea «Per què i com ens comuniquem?»

Per què i com ens relacionem?Sense relació humana és impossible crear i avançar en les relacions de la vida social. Proposem parlar en aquest Sopar de la societat evolucionada en què la relació transversal de les persones es veu més necessària que mai. El classisme crea unes distàncies en què la dig

230 Sopar Hora Europea: «La nostra llibertat»

230 Sopar Hora Europea: «La nostra llibertat»

La nostra llibertatCal alliberar-nos del concepte freqüent de llibertat: fer sempre el que em plau. No som prou conscients que la pròpia llibertat és la capacitat de trencar unes cadenes que, a vegades, ens empresonen. La por a no poder fer allò que creus que has de fer, fa que lluitis per apoderar-

229 Sopar Hora Europea: «Reptes davant la desigualtat d’oportunitats»

229 Sopar Hora Europea: «Reptes davant la desigualtat d’oportunitats»

És freqüent escoltar i llegir notícies impactants que fan referència a la desigualtat d’oportunitats i que ens qüestionen el perquè succeeix i el perquè, cada vegada més, es fa evident en el nostre entorn.Vivim en una societat marcada per diferents tipus de discriminació que generen desigualtat i ex

228 Sopar Hora Europea: «El sentit ètic de la comunicació»

228 Sopar Hora Europea: «El sentit ètic de la comunicació»

És abismal el canvi realitzat en els mitjans de comunicació en els darrers cent anys. Des del pregoner que cridava al carrer comunicant les notícies o els bans que es penjaven als ajuntaments o a les esglésies, fins a l’ús d’un ampli recorregut de novetats tècniques: notícies de premsa escrita, la r

227 Sopar Hora Europea: «Reforçar els vincles de l’amistat»

227 Sopar Hora Europea: «Reforçar els vincles de l’amistat»

Sòcrates afirmava que l’odi ha de deixar pas a l’amistat. Un principi que pregonava com un dels valors més importants per tot ciutadà. Plató encara deia més, l’amistat és el principi del valor i de totes les virtuts. Els diccionaris, recollint el pensament d’Aristòtil, Sòcrates i Plató, es refereixe