229 Sopar Hora Europea: «Reptes davant la desigualtat d’oportunitats»


És freqüent escoltar i llegir notícies impactants que fan referència a la desigualtat d’oportunitats i que ens qüestionen el perquè succeeix i el perquè, cada vegada més, es fa evident en el nostre entorn.

Vivim en una societat marcada per diferents tipus de discriminació que generen desigualtat i exclusió social; la discriminació de gènere, la violència masclista o l’assetjament, el racisme i la xenofòbia, els prejudicis religiosos, l’homofòbia o l’aporofòbia, entre d’altres. Però no tothom és conscient que les desigualtats generen malestar i que sempre hi ha unes víctimes afectades que requereixen una atenció especial, una acollida i un acompanyament.

Després de la celebració del 8 de març amb manifestacions multitudinàries internacionalment, no podem obviar un aspecte concret com és la desigualtat que hi ha entre l’home i la dona en l’àmbit laboral, familiar i social en general. És una lluita constant aconseguir el reconeixement d’igualtat vers la dona.

En aquest Sopar volem aprofundir sobre la complexitat i els reptes socials que es plantegen  davant la urgència d’actuar, ja que cada desigualtat social requereix una manera de fer concreta. Aquest panorama real i colpidor també demana fer una reflexió per aportar criteris i pautes, i així actuar de la millor manera. Ja el filòsof Rousseau, l’any 1755, va escriure el Discurs sobre l’origen i els fonaments de la desigualtat entre els homes que tracta sobre la legitimitat de les societats i del tipus de poders. Són molts els pensadors que han tractat sobre les desigualtats perquè sempre han estat presents les classes socials i no per a tothom hi ha hagut, ni hi ha, els mateixos privilegis. Són molts els factors que influeixen, com l’economia, la política, la cultura, la religió i l’educació; però també les creences de les persones, els prejudicis i els estereotips cap a allò diferent i desconegut.

La majoria d’experts coincideixen que el factor clau que ha causat la desigualtat és l’economia, que cal revisar per aconseguir una distribució més justa i igualitària, ja que aquesta ha provocat grans desnivells que han portat diferents graus de pobresa.

Sabem que la igualtat d’oportunitats és un dret reconegut tant a la Declaració Universal dels Drets Humans com a la Constitució Espanyola, però quantes persones no tenen els mateixos drets ni oportunitats en la vida? Garantir aquests drets permetria assegurar una vida digna per a tothom. El primer i el segon article de la Declaració Universal dels Drets Humans són els fonaments, ja que presenten els principis sobre els quals es basen els drets de la dignitat, la igualtat, la llibertat, la fraternitat i la no discriminació.

Sortosament davant d’aquests diferents escenaris colpidors hi ha la resposta de moltes entitats i persones a títol individual implicades en projectes per afavorir els més vulnerables.

Preguntem als convidats experts:

Quin hauria de ser el paper de les administracions públiques? I quina és la responsabilitat de la ciutadania?

Per què no es garanteixen els drets que promouen la igualtat?

Quines propostes feu perquè tothom pugui viure i conviure dignament?

Com pal·liar situacions greus que han generat les desigualtats?

Assumpta Sendra i Mestre

Ponents:

Mijail Acosta Martínez

Director general de la Fundació Acollida i Esperança

Daouda Dieye

Portaveu del Sindicat de Venedors Ambulants

Ignasi Farreres i Bochaca

Economista. President del Centre d’Estudis Econòmics i Socials (CEES)

Mónica Grau Sarabia

Investigadora d’Estudis de Gènere

Moderadora:

Elena Caballé i Roselló

Directora Tècnica de l’Institut Diversitas