233 Sopar Hora Europea: «Nova mirada vers la Declaració Universal dels Drets Humans»


Recentment s’ha commemorat els setanta anys de la Declaració Universal dels Drets Humans. El document recull trenta articles per tal de poder generalitzar en qualsevol indret del nostre món uns criteris per garantir la llibertat de les persones, i crear un espai favorable per al desenvolupament i creixement personal en un entorn afavoridor de drets i llibertats.

En aquell moment la voluntat era que qualsevol marc jurídic, dels reconeguts arreu del món, pogués incorporar els diferents articles detallats en el document de la declaració.

El temps sempre ajuda a donar una perspectiva diferent perquè podem observar, raonar i dialogar com ha estat la seva implantació i concreció, envers la voluntat inicial de qualsevol projecte. És per aquest motiu que considerem interessant poder dedicar l’espai del sopar a pensar quins han estat els avenços, dins del marc dels drets humans per a les persones. I, perquè no, des d’un reconeixement del límit de l’esser humà i dels grups poder veure les dificultats en el desplegament complet dels articles.

Ens haurem de preguntar: S’han creat grups socials capaços d’acollir la diferència?  Quins valors li donem a la seguretat? I a la llibertat de les persones? La igualtat davant la societat, en quins termes es pot valorar? Què entenem per llibertat de pensament i d’expressió en un món tan líquid com el d’avui? Què en pensem del dret a l’educació? O la necessitat de reunir-nos, amb tecnologia o sense?

Els canvis dels temps, també suposen un canvi de llenguatge, paraules no usades agafen connotacions noves, paraules com ecologisme, reciclatge, xarxes, solidaritat, justícia, etc.

És cert també, que els drets humans són un ventall molt ampli, i que la diversitat de la manera de viure encara fa més difícil que els grups i les persones puguin relacionar-se. L’avançament de les tecnologies ha millorat les possibilitats de comunicar-se, però encara tenim moltes barreres marcades per línies geogràfiques.

Dintre d’aquest reguitzell d’idees, és necessari poder aturar-se i pensar en la realitat que ens envolta des del mirall dels drets humans. Els drets i els deures de les persones són aquell marc que fa possible que l’ésser humà convisqui amb harmonia. A més, faciliten que els grups conformin cossos socials per tal de tenir societats compactes i sòlides per ser un motor de creixement i desenvolupament.

Ignasi Batlle i Molina

Ponents:

Anna Berga i Timoneda

Doctora en Sociologia. Secretària General de la URL

Presidenta de la Comissió Dones i Ciència

del Consell Interuniversitari de Catalunya

Miquel Àngel Essomba Gelabert

Comissionat d’Educació, Infància i Joventut

Lluís Foix

Periodista i escriptor

Núria Parlon

Alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet

Moderador:

Ignasi Batlle i Molina

Enginyer d’obres públiques

Col·laborador de la Universitas Albertiana