Els ponents del 233 Sopar Hora Europea sobre «Nova mirada vers la Declaració Universal dels Drets Humans» han dit:


Anna Berga i Timoneda: «Tres reptes per una nova mirada: primer, vèncer discursos que encara són molt resistents i que qüestionen el mateix concepte d’igualtat. És important tenir clar que promoure la igualtat vol dir un compromís per corregir les desigualtats. Segon, cal ser conscients que el sol pas del temps no ho solucionarà si no hi ha polítiques a favor de respectar aquests drets. I tercer, cal una conscienciació social i l’educació és la clau per aquest canvi de mentalitat per aconseguir la igualtat de gènere i apostar per una transformació social que beneficia homes i dones.»

Miquel Àngel Essomba Gelabert: «El dret a l’Educació se’ns ha quedat petit. Hem de fer un dret més gran, més digne, que pugui accedir al màxim nombre de persones amb independència del seu capital cultural, i poder instaurar el ministeri d’Educació al llarg de la vida, i un dret més ample, que vagi més enllà de l’escolarització. Cal entendre que per educar-nos fa falta moltes més coses que assistir a escola.»

Núria Parlon: «Necessitem institucions que realment creguin en el sistema democràtic, i persones amb una mica d’ingenuïtat, vitalisme i humanisme per fer possibles aquestes transformacions. És important el lideratge i crear espais de bé comú, crear oportunitats, fer-ho entre tots, interpel·lar els poders públics, els econòmics, els socials, sempre hi ha més punts per trobar-nos per fer el bé que per fer el mal que és, en definitiva, el que recull la Declaració Universal dels Drets Humans.»